QUALITY ASSURANCE

ENGINEERING - PROJECTS

IMPRINT

BUTSCH GmbH

Adolph-Kolping-Straße 1
D-67258 Heßheim
Telefon 06233 / 73 777-0
Telefax  06233 / 73777-29
E-Mail: info@butsch.eu

Výkonný ředitel: Thomas Butsch, Micha Krompholz
USt.-ID: DE 257 936 866
HRB 61077,  Amtsgericht Ludwigshafen
Místo soudní příslušnosti: Frankenthal

 

PŘELOŽENO Z DŮVODU PŘEHLEDNOSTI - NĚMECKÁ VERZE JE PLATNÁ

Odpovědnost za obsah podle § 10 odst. 3 MDStV

Thomas Butsch (adresa uvedena výše)

Zřeknutí se odpovědnosti


1. Obsah online nabídky

Společnost BUTSCH GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Nároky z odpovědnosti vůči společnosti BUTSCH GmbH týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že společnost BUTSCH GmbH jednala úmyslně nebo že došlo k hrubému zavinění z nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné. Společnost BUTSCH GmbH si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování bez předchozího upozornění.


2. Odkazy a propojení

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("hypertextové odkazy"), které jsou mimo oblast odpovědnosti společnosti BUTSCH GmbH, by povinnost ručení nastala pouze v případě, že by společnost BUTSCH GmbH znala obsah a bylo by technicky možné a rozumné zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Společnost BUTSCH GmbH tímto výslovně prohlašuje, že v době nastavení odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nezákonný obsah. Společnost BUTSCH GmbH nemá žádný vliv na současnou a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách, který byl od doby nastavení odkazu změněn. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené v rámci vlastních webových stránek společnosti i na příspěvky třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech a poštovních konferencích zřízených společností BUTSCH GmbH. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takto prezentovaných informací odpovídá výhradně poskytovatel stránky, na kterou byl odkaz umístěn, nikoli osoba, která na příslušnou publikaci prostřednictvím odkazů pouze odkazuje.

3. Autorské právo a právo ochranných známek

Společnost BUTSCH GmbH se snaží dodržovat autorská práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty použité ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sama vytvořila, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran, by neměl být vyvozován jen proto, že jsou zmíněny! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným společností BUTSCH GmbH zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití těchto grafických prvků, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu společnosti BUTSCH GmbH povoleno.


4. Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, přestaly odpovídat nebo zcela neodpovídají aktuálnímu právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

Kontakt

Service Order

Místa

Pošta

Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Image

Go to top

Publish modules to the "offcanvs" position.