QUALITY ASSURANCE

ENGINEERING - PROJECTS

OCHRANA ÚDAJŮ

OCHRANA ÚDAJŮ
1. Přehled ochrany údajů

Obecné informace
 
Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.
Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v "Imprint" v zápatí těchto webových stránek.

Jakým způsobem shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je sdělíte. Mohou to být např. údaje, které zadáte do našeho kontaktního formuláře. Jedná se o osobní údaje o vás, jakož i o všechny podklady k žádosti, které nám dobrovolně poskytnete.

Další údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.


K čemu vaše údaje používáme?

Některé z automaticky zaznamenávaných údajů jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného fungování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, může být statisticky vyhodnoceno vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a tzv. analytické programy. Vaše chování při surfování je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že určité nástroje nebudete používat. Podrobné informace o tom najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech námitky vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace
ochrana údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná. "

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

BUTSCH GmbH
Adolph-Kolping-Strasse 1

D-67258 Heßheim

Tel: 06233/73 777-0
E-mail: info@butsch.eu

Odpovědný subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Zodpovědná osoba pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme zodpovědnou osobou pro ochranu osobních údajů.

Winterott, Nadine
Tel: 06233 - 737770
E-mail: privacy@butsch.eu

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů
 
Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální e-mailová zpráva. Zákonnost zpracování údajů provedeného před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.
Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/AnschriftenLinks/anschriftenlinks-node.html.
Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze tehdy, pokud to bude technicky proveditelné.          

Šifrování SSL nebo TLS Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo. TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http: //" na "https: //" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.
Právo na informace, opravu, zablokování, vymazání

V rámci platných právních předpisů máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V případě dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění.


3. Shromažďování údajů na našich webových stránkách
Soubory cookie
Některé internetové stránky používají tzv. soubory cookie. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládá je váš prohlížeč.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. relační soubory cookie. Ty se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), budou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů řešeny samostatně.

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

typ a verze prohlížeče
použitý operační systém
URL odkazu
Název hostitele počítače, ze kterého se přistupuje
Čas požadavku na server
IP adresa
Tyto údaje se nekombinují s jinými zdroji údajů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.                                                                                                                                            

Aplikace
Pokud nám zašlete své osobní údaje, budou vaše údaje včetně kontaktních údajů, které jste uvedli, uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Vaše údaje o žadateli používáme výhradně za stanoveným účelem zprostředkování zaměstnání a projektů nebo v ideálním případě pro uzavření příslušné smlouvy.

Vámi poskytnuté údaje jsou v souladu se smlouvou o zpracování údajů o zakázkách společnosti HR4You zaznamenány v naší databázi, porovnány našimi zaměstnanci s volnými pozicemi a v případě vysoké míry shody jsou s vaším souhlasem předány klíčovým manažerem příslušným zákazníkům. Pokud jsou všechny požadavky správné, budou požadované údaje po uzavření smlouvy předány personálnímu oddělení a zákazníkovi.

Zpracování údajů zadaných v přihlášce (kontaktní údaje, podklady k přihlášce, fotografie atd.) je tedy založeno výhradně na vašem dobrovolném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální e-mailová zpráva. Zákonnost operací zpracování údajů provedených před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do formuláře žádosti, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Zpracování údajů (zákaznické a smluvní údaje)

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře nebo zadáte objednávku pomocí objednávkového formuláře, budou vaše údaje z formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uloženy u nás za účelem zpracování dotazu a v případě následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu. Dále bude při použití objednávkového formuláře uložena vaše IP adresa.

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro vznik, obsahovou úpravu nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl využívat služby nebo je vyúčtovat.

Shromážděné údaje o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Údaje zákazníka jsou zpracovávány za účelem navázání kontaktu a vyúčtování. Údaje o dodavatelích shromažďujeme pouze za účelem finančního vyúčtování.
Předání ke zpracování objednávky

Pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, pověřujeme plněním úkolů také jiné společnosti a jednotlivce jako poskytovatele služeb.

Výše uvedení poskytovatelé služeb získávají přístup pouze k osobním údajům, které jsou nezbytné k provedení příslušné činnosti. Tito poskytovatelé služeb mají zakázáno používat vaše osobní údaje k jiným účelům. S těmito poskytovateli služeb byly v rozsahu požadovaném zákonem uzavřeny smluvní dohody o ochraně vašich osobních údajů.

Kontrola úvěru

Abychom vám mohli předem poskytnout služby, musíme přijmout opatření. Naše společnost je proto napojena na systém kreditního varování společnosti VR Factorem GmbH, aby byla chráněna před neplacením na základě platební neschopnosti, před zneužitím z důvodu neochoty platit a před zneužitím třetími osobami.

Shromažďování a předávání údajů společností Butsch GmbH společnosti VR FACTOREM GmbH, Hauptstrasse 131 - 137, 65760 Eschborn.

Účel předání údajů: plnění faktoringové smlouvy.

Kategorie předávaných údajů: adresní údaje dlužníků, jakož i fakturační údaje. VR FACTOREM předá údaje zajistitelům a úvěrovým agenturám, jakož i smluvním zpracovatelům údajů (úložiště IT údajů, poskytovatelé tiskových služeb).

Aby úvěrová agentura mohla provést odpovídající kontrolu úvěruschopnosti, předáváme jí potřebné údaje. Proti předávání údajů úvěrové agentuře můžete kdykoli neformálně vznést námitku. V takovém případě jsou však možnosti platby, na které máte nárok, omezeny na platbu předem. V takovém případě vám již nemůžeme poskytovat zálohové platby a možná je budeme muset ukončit. "
Rádi bychom vás upozornili, že máte právo na informace od úvěrové agentury podle § 34 odst. 2 nebo 4 BDSG. Tyto informace jsou poskytovány bezplatně. Obraťte se prosím přímo na společnost VR FACTOREM GmbH, Hauptstrasse 131 - 137, 65760 Eschborn, Německo.                                                                                                                                                                  

4. Pluginy a nástroje
Nabídka na našich webových stránkách může obsahovat také obsah, služby a výkony jiných poskytovatelů, které doplňují naši nabídku. Příkladem takové nabídky jsou mapy z Map Google, videa z YouTube nebo grafické prvky třetích stran. Vyvolání těchto služeb třetích stran pravidelně vyžaduje přenos vaší IP adresy. To těmto poskytovatelům umožňuje vnímat vaši uživatelskou IP adresu a také ji ukládat. Velmi se snažíme, abychom do nabídky zahrnuli pouze poskytovatele třetích stran, kteří využívají IP adresy pouze k poskytování obsahu. Nemáme však žádný vliv na to, který poskytovatel třetí strany může IP adresu uložit. Toto ukládání může sloužit například ke statistickým účelům. Pokud se o procesech ukládání u poskytovatelů třetích stran dozvíme, budeme naše uživatele o této skutečnosti neprodleně informovat. V této souvislosti upozorňujeme také na zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů u jednotlivých poskytovatelů třetích stran a poskytovatelů služeb, jejichž služby využíváme na našich webových stránkách.

Pro naši další internetovou prezentaci na Facebooku, Twitteru a Xingu jsme na naši domovskou stránku vložili odkaz na příslušnou stránku společnosti. Zde budete přesměrováni pouze na stránky sociálních médií společnosti BUTSCH GmbH bez odkazů nebo tlačítek "To se mi líbí".

5. Analytické nástroje
Matomo (ehemals Piwik)
Tato webová stránka využívá open source službu pro analýzu webových stránek Matomo. Matomo používá technologie, které umožňují rozpoznávání uživatele napříč stránkami za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace zaznamenané službou Matomo o používání této webové stránky jsou uloženy na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizována.

Pomocí systému Matomo jsme schopni shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek návštěvníky. To nám umožňuje mj. zjistit, kdy byly které stránky zobrazeny a z jakého regionu pocházejí. Shromažďujeme také různé soubory protokolů (např. IP adresu, odkaz, použitý prohlížeč a operační systém) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.).

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymní analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP
Při analýze pomocí Matomo používáme anonymizaci IP. Vaše IP adresa bude před analýzou zkrácena tak, aby ji již nebylo možné jednoznačně přiřadit k vaší osobě.

Hosting
Naši domovskou stránku a Matomo hostujeme výhradně na serverech pronajatých od společností Domainfactory a Checkdomain, takže všechna analytická data zůstávají u nás a nejsou předávána dál.                                                                      6. Hostování
Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

DomainFactory
Poskytovatelem je společnost DomainFactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning (dále jen DomainFactory) Když navštívíte naše webové stránky, DomainFactory shromažďuje různé protokolové soubory včetně vašich IP adres. Podrobnosti naleznete v prohlášení společnosti DomainFactory o ochraně osobních údajů: https://www.df.eu/de/datenschutz/. DomainFactory se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivěji. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. b. pro snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování objednávky
S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

7. Kontakt prostřednictvím aplikace WhatsApp
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím aplikace WhatsApp, zašlete nám svou žádost prostřednictvím aplikace WhatsApp a přejete si provést proces podání žádosti prostřednictvím aplikace WhatsApp, souhlasíte s účastí v komunikaci prostřednictvím messengeru, jakož i s používáním služby WhatsApp v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.

Výše výslovně udělený souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Za tímto účelem nám zašlete zprávu prostřednictvím aplikace WhatsApp nebo zprávu na naše další kontaktní údaje, které naleznete v tiráži. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání není odvoláním dotčena.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím služby WhatsApp nebo nám zašlete svou žádost, použijeme ke komunikaci s vámi prostřednictvím aplikace WhatsApp vaše telefonní číslo. Kromě toho zpracováváme následující osobní údaje uložené ve službě WhatsApp:

- Jméno a příjmení

- vaše koncové zařízení

- profilový obrázek

- zprávy

- soubory, které nám posíláte prostřednictvím aplikace.

Zpracování vašeho telefonního čísla slouží k vaší identifikaci. Vaše jméno v aplikaci WhatsApp a váš profilový obrázek jsou zpracovávány pro účely zobrazení. Vaše zprávy, které nám posíláte, se ukládají jako přepis konverzace. To slouží k využití předchozí komunikace s vámi jako kontextu pro budoucí konverzace. Přepis obsahuje také potvrzení o přijetí a přečtení. Ty slouží k zajištění bezproblémového příjmu a k vyčištění neaktivních kontaktů. Vaše přihlašovací materiály budou zpracovány za účelem umístění do zaměstnání a projektů. Vezměte prosím na vědomí informace o dalším zpracování vašich údajů uchazeče v bodě "Žádost a formulář žádosti".

Rádi bychom upozornili, že poskytovatel nemůže ovlivnit nakládání s uživatelskými údaji a jejich zpracování službou WhatsApp. Společnost WhatsApp shromažďuje údaje nezávisle. Účel a rozsah shromažďování údajů společností WhatsApp, další zpracování vašich údajů společností WhatsApp, jakož i vaše práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti WhatsApp. Ty naleznete na adrese https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea nebo přímo v aplikaci WhatsApp.

Odpovědnou osobou za službu WhatsApp messenger ve smyslu GDPR je společnost WhatsApp Ireland Limited. Rádi bychom upozornili, že společnost WhatsApp ukládá údaje ve třetích zemích mimo EU a vyměňuje si je s dalšími službami poskytovatele. Na tuto skutečnost nemáme žádný vliv.

Vaše údaje budou použity výhradně pro účely komunikace a zprostředkování práce a projektů a na požádání je vymažeme.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Kontakt

Service Order

Místa

Pošta

Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Image

Go to top

Publish modules to the "offcanvs" position.