This website uses cookies. By using our services, you agree to our use of cookies. Privacy
Welcome
Welcome
Welcome
1

Ochranná známka

BUTSCH s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5

e-mail: info@butsch.eu

BUTSCH s.r.o.

jednatel: Thomas Robert Butsch
IČO: 01427261
zapsaná v obchodním rejstříku pod Spisovou značkou C 206225 vedená u Městského soudu v Praze


Beratung + Websitepflege

come-to-web | Studio für Webdesign //www.come-to-web.de


Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Společnost BUTSCH s.r.o. nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení vůči společnosti BUTSCH s.r.o., jež se vztahují na škody hmotného nebo nehmotného charakteru, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací, popř. užitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany společnosti BUTSCH s.r.o. prokazatelně nedošlo k úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění. Všechny nabídky jsou nezávazné. Společnost BUTSCH s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat, mazat nebo zveřejňování dočasně či definitivně zastavit.

2. Odkazy a linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast odpovědnosti společnosti BUTSCH s.r.o., by povinnost ručení platila výlučně v případě, kdy by společnost BUTSCH s.r.o. znala jejich obsah a byla by po technické stránce schopna používání stránek v případě protiprávního obsahu zabránit. Společnost BUTSCH s.r.o. tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku umístění linku nebyl na prolinkovaných stránkách patrný žádný ilegální obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorský původ prolinkovaných/propojených stránek nemá společnost BUTSCH s.r.o. žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od jakéhokoli obsahu všech prolinkovaných/propojených stránek, který byl po umístění linku změněn. Toto konstatování platí pro všechny linky a odkazy umístěné v rámci vlastní internetové nabídky, stejně jako pro cizí záznamy v knihách pro hosty, diskusních fórech a mailingových seznamech zřízených společností BUTSCH s.r.o.. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody způsobené použitím nebo nepoužitím takto poskytovaných informací ručí výhradně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, nikoliv ten, kdo prostřednictvím linků na takové stránky pouze odkazuje.

3. Autorské a známkové právo

Snahou společnosti BUTSCH s.r.o. je respektovat ve všech publikacích autorská práva k použitým obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům, používat jí samotnou vytvořené obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo využít obrázky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny ochranné známky a obchodní značky uvedené v rámci internetové nabídky a případně chráněné třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením platné známkové legislativy a majetkovým právům příslušných zapsaných vlastníků. Jen na základě pouhého uvedení nelze vyvozovat závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorské právo (copyright) na zveřejněné, společností BUTSCH s.r.o. samotnou vytvořené objekty zůstává výhradně autorovi stránek. Rozmnožování a používání takových obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu společnosti BUTSCH s.r.o. povoleno.

4. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je nutné považovat za součást internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tuto stránku. Jestliže části nebo jednotlivé formulace tohoto textu zcela nebo částečně neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají tím ostatní části dokumentu co do jejich obsahu a platnosti nedotčeny.

Seznam obrázků

Fotolia.com

© Simone Schuldis, © FotolEdhar, © Creativa Images, © momius, © everythingpossible, © DDRockstar,

© Rido, © Stillfx, © XtravaganT, © denisismagilov, © contrastwerkstatt, © yukipon00